DKS nieuwsflash.

Beste DKS-lid,

Wielervereniging DKS is al jarenlang gebruiker van het dorpshuis ’t Achterhoes; voor de jaarvergadering, voor het inschrijven bij de wedstrijden, voor de prijsuitreiking, etc. De vereniging heeft actief zitting in het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis Eexterveen die het dorpshuis voor alle verenigingen beheert. Vanaf 2015 is deze stichting bezig een bruisend dorpscentrum te creëren. Daar is geld voor nodig. POP3 Leader (Europees leefbaarheidsfonds voor het platteland) heeft geld toegekend. Nu is de stichting op zoek naar cofinanciering. DKS wil investeren in het dorpscentrum. In deze mail leggen wij graag uit waarom en wat we jou als lid van DKS vragen.
De situatie
Eexterveen is een actief dorp met een rijk verenigingsleven. Stichting Dorpshuis Eexterveen wil een bruisend dorpscentrum creëren. Dit door het huidige te kleine dorpshuis (eigendom gemeente) samen te voegen met het voormalige dorpscafé (eigendom particulier). Op dit moment heeft de stichting een toezegging voor overname van het dorpshuis van de gemeente en een voorlopig koopcontract met de particuliere eigenaar.

Het doel van het dorpscentrum
Door het samenvoegen van beide panden wil de stichting een impuls geven aan de leefbaarheid en sociale verbanden in het dorp. Ze willen verenigingen de mogelijkheden bieden hun activiteiten te verbreden. En ze willen verschillende nieuwe initiatieven organiseren, zoals een maaltijdenservice, ‘naoberhulp’, jeugdactiviteiten en dagopvang. Zodat ouderen kunnen blijven wonen, de jeugd vertier vindt en de verschillende (overige) bevolkingsgroepen elkaar kunnen treffen.

Steun in geld en handen
De stichting heeft een toekenning gehad van POP3 Leader, goed voor 40% ( € 160.000,-) van de totale investering. Nu zijn ze op zoek naar cofinanciering om alle voorzieningen te realiseren en de exploitatie te versterken. Daarvoor hebben ze verzoeken ingediend bij fondsen zoals het Oranjefonds en het VSBfonds. Er zijn toezeggingen ontvangen van het Rabofonds, TVM Foundation en van Vereniging Dorpsbelangen in Eexterveen. Ook is er een crowdfunding-actie opgezet in het dorp. Dat heeft een groot bedrag aan donaties opgeleverd.

Obligaties aankopen
Naast donaties biedt de stichting ook de mogelijkheid om obligaties af te nemen. Op de obligaties wordt een rente gegeven van 3% per jaar, deze wordt jaarlijks uitbetaald. De terugbetaling van de obligaties start 5 jaar na uitgiftedatum. Alle obligaties worden door loting in 10 jaar terugbetaald (in totaal dus 15 jaar).

DKS wil het dorpscentrum steunen
Wij vinden het belangrijk dat het dorpscentrum wordt gerealiseerd. We denken dat het gezelliger en attractiever is voor onze leden, onze renners en ons publiek, wanneer het pand aan de voorzijde weer open is en wanneer van het terras gebruikt gemaakt kan worden. Daarnaast geeft het ons ook meer planningsruimte wanneer er verschillende zalen zijn, zodat we niet meer hoeven te ‘vechten’ met andere verenigingen om de vrijdagavonden.

We willen obligaties afnemen
DKS heeft een behoorlijke financiële reserve. Daar krijgen we met de huidige rentestand niets voor bij de bank. Daarom willen we obligaties afnemen van Stichting Dorpshuis. Voor een bedrag van € 7.500,-. Dat levert ons € 225,- per jaar op. In 15 jaar hebben we onze investering weer terug.

Jouw akkoord voor onze steun
Als lid van DKS heb jij het recht om je mening te geven over onze plannen om te investeren in het te creëren dorpscentrum. Omdat we graag op korte termijn aan de stichting onze steun willen overbrengen, vragen we je om je mening per ommegaande via de mail kenbaar te maken.

Je reactie voor 1 juli
We ontvangen jouw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor zaterdag 1 juli. Reageer je niet voor die datum, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent.

Heb je naar aanleiding van deze mail nog vragen? Bel dan met Jan Otto Meertens (0598 468 292) of mail naar info@wvdks.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van w.v. DKS

Jan Otto Meertens (voorzitter) en Harm Stek (secretaris)