Jaarvergadering 2016

De jaarvergadering zal op vrijdag 11 maart a.s. worden georganiseerd.

Deze zal beginnen om 20:00 in het dorpshuis aan de Dorpsstraat.

In deze vergadering komen de volgende stukken aan de orde.

Ingekomen stukken.
Mededelingen.
Jaarverslag secretaris.
Verslag Kascommissie.
Verslag Penningmeester.
Verkiezing Bestuur.
Verkiezing Kascommissie.
Contributie lidmaatschap.
Poule en ploegindeling.
Ter tafel / nieuwe items.
Rondvraag.

Iedereen is welkom om deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur;

Met Vriendelijke groet Harm Stek.