Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering De kromme stuur.

De jaarvergadering van DKS is op vrijdag 9 maart a.s.
Deze zal beginnen om 20:00 in het dorpshuis.

In deze vergadering komen de volgende stukken aan de orde.

Ingekomen stukken.
Mededelingen.
Jaarverslag secretaris.
Verslag Kascommissie.
Verslag Penningmeester.
Verkiezing Bestuur.
Verkiezing Kascommissie.

Contributie lidmaatschap.
Poule en ploegindeling.
Ter tafel / nieuwe items.
Rondvraag.

Iedereen is welkom om deze vergadering bij te wonen.