Jaarvergadering.

Jaarvergadering “De Kromme Stuur”.

Datum: 20 maart 2015
Aanvang 20:00 uur in het dorpshuis ‘t Achterhoes te Eexterveen

Agenda:

– Opening.
– Notulen.
– Ja
arverslag.
– Ingekomen stukken.
– Kascommissie.
– Toelichting penningmeester.
– Verkiezing bestuur.
– Verkiezing kascommissie.
–¬†Verkiezing feestcommissie.
– Vaststellen contributie 2016.
– Wielerkalender DKS 2015.
– Mededelingen.
РRondvraag. 
– Sluiting.

Alle leden, donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Het bestuur van D.K.S.