Meer weten

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de volgende personen uit het bestuur:

Voorzitter: Geert Koops
Secretaris: Wil Habets, info@wvdks.nl
Penningmeester: Gijs Botterblom, penningmeester@wvdks.nl
bestuursleden: Gijs Meertens, Niels Hooites

info@wvdks.nl

rekeningnummer: NL12 RABO 0316 2113 03

lidmaatschap: € 10,00 / jaar

Iedereen mag vrijblijvend een keer starten in een wedstrijd om te kijken hoe het is om bij DKS te fietsen. De start van de wedstrijden in het dorpshuis van Eexterveen, de renners verzamelen zich daar dan ook voor de start. Als je voor de eerste keer mee wilt fietsen, kun je je het best ongeveer 20 minuten voor de start even melden bij een van de bestuursleden.

Het adres is Dorpsstraat 41a, 9658 PH Eexterveen.

Om een (nog) betere indruk te krijgen van wat DKS inhoudt, kom gerust een keer kijken!