Start DKS 2024 19 april

Beste DKS volgers,

Het fietsseizoen is voor de meesten van ons al begonnen en ook DKS start vrijdag 19 april om 19:00 met de eerste wedstrijd van het seizoen 2024. Op 29 maart 20:00 is de jaarvergadering, waarvoor hierbij ook de uitnodiging.

Op 23 juni zullen dit jaar ook weer de officiele gemeentelijke kampioenschappen van de gemeente Aa en Hunze worden geïntegreerd in het programma van De Koers Noord Cycling series.

Een aantal leden hebben per email de lidmaatschapskaart met het programma van DKS voor 2024 zojuist al ontvangen.

Het lidmaatschap bedraagt dit jaar €10,- 
Graag dit bedrag overmaken op bankrekeningnr. NL12 RABO 0316 2113 03
t.n.v. Wielervereniging D.K.S

Bij voorbaat dank, ik hoop tot de eerste wedstrijd en neem vooral geïnteresseerden mee!
Met vriendelijke groet,


Gijs Botterblom, penningmeester Wielervereniging D.K.S